• فارسی
 • English

توضیحات پازل ستاره 21

جمع آوری اعضای یکپارچه، انجام مأموریت ها و پیدا کردن آهنگ افسانه ای.
بلوک ها را در فضاهای خالی و مأموریت های کامل بکشید.
آنها فقط زیبا نیستند، توانایی های مختلفی را برای کمک به ماموریت های شما فراهم می کنند.


ویژگی های بازی PUZZLE STAR BT21پازل ستاره 21:

 • جمع آوری بلوک
 • جمع آوری بلوک های ملودی
 • حذف بلوک های آهن
 • لامپ ها
 • سبک منحصر به فرد
تغییرات نسخه 2.1.1:
Patch Note BT21 2.1.1

* تغییر *
- رفع برخی از اشکالات جزئی.
برای اجرای بازی پازل ستاره 21، مراحل زیر را دنبال کنید:
 1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
 2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
 3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
 4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
 5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.linefriends.lfbt21 وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
 6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.linefriends.lfbt21 کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of PUZZLE STAR BT21

Meet BT21 and experience this unique game on the mobile platform now!

◆ The Friends Creator's First BT21 Game Title
The universe-class cute BT21 characters meet an innovative puzzle game!
The Incredibly Creative Block Action Puzzle Game, PUZZLE STAR BT21

◆ BT21 has set off on a journey to become UNIVERSTARS.
TATA came to Earth with the AI robot VAN to become a UNIVERSTAR.
However, things haven't been easy for him...
Gather like-minded members, perform missions, and find the legendary song!

[BT21's Missions]
- Collect blocks.
- Collect Melody blocks.
- Remove Iron blocks.
- Light bulbs.

◆ It's not hard at all. In fact, the more you play, the tougher it'll be to stop!
Draw blocks in empty spaces and complete missions.
Clear 1 or more lines to get helpful items.
Clear lines with a variety of boosters and items, and become a UNIVERSTAR!
Draw and clear blocks! Pretty easy, isn't it?

◆ We'll stand out from the others! BT21's unique style )
The BT21 members' trendsetting fashion styles
are only available in PUZZLE STAR BT21!
Join the game and enjoy the BT21 members' unique styles.

[Secrets of BT21 Character Costumes]
- They don't just look cute.
- They also provide various abilities to help you complete missions.

◆ PUZZLE STAR BT21 is more fun when you play it with your friends!
Share your BT21 news on Facebook and make friends with other users.
Friends can exchange Hearts for the game.

* BT21 has access to:Photos/Media/Files: Game App and Patch Files

* PUZZLE STAR BT21 OFFICIAL SNS
Twitter: https://twitter.com/BT21_
Face book: https://www.facebook.com/BT21.Official/
Instagram: https://www.instagram.com/bt21_official/