• فارسی
  • English

توضیحات قهرمانان قاتل سیاه چال

این داستان ماجراجویی شکارچیان در جستجوی یک ملکه است که توسط یک ارتش هیولا دستگیر شده است.
با شکار کارفرمایان بزرگ سیاه چال، جمع آوری تجهیزات و مواد و شکارچی خود را تقویت کنید.
در برابر دیگر بازیکنان در آرنا رقابت کنید.
تغییرات نسخه 1.15.5:
Chaos تنظیم زمان پخش.
تمدید تاریخ خرید کالای حق بیمه دوره.
جوایز دادگاه صنفی را بهبود بخشید.
اضافه شده به پوست جدید Alibaba Lakan.
مدل سازی خاکستر تنظیم شده.
دانلود بازی: