• فارسی
  • English

توضیحات هیچ کس فرار نمی کند

در این بازی دو اردو وجود دارد، شما نقش بازمانده یا قاتل را بازی خواهید کرد.
قاتل باید از فرار بازماندگان از اتاق جلوگیری کند. بازمانده باید سوئیچ ها را پیدا کند، دروازه را باز کند و از اتاق فرار کند.
تغییرات نسخه 1.6.6:
- رفع برخی از اشکالات

The description of No One Escape

There are two camps in this game , you will play the role of survivor or killer.

The killer needs to prevent the survivors from escaping the room.

The survivor needs to find the switches , open the gate, and escape the room.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»