• فارسی
 • English

توضیحات آقای گلوله - پازل جاسوسی

آیا آماده هستید که یک قهرمان، جاسوس و افسانه شوید، تا چالش های گیج کننده حل کنید.
از مغز خود در این بازی پازل منحصر به فرد استفاده کنید. شما نیاز به هدف گیری دقیق و تمرکز لیزر برای پایین آوردن دشمنان دارید. با نینجاها و بسیاری از افراد بد  جهان روبرو می شوید و نیاز دارید، تا به سرزمین های جدید برای نجات گروگان ها و استفاده از سلاح های منحصر به فرد برای مبارزه با دشمنان شوید.

ویژگی های بازی Mr Bullet - Spy Puzzles - آقای گلوله - پازل جاسوسی:
 • همه آنها را نابود کنید و جهان را نجات دهید
 • آقای گلوت در یک مأموریت مخفی است
 • با استفاده از دقت ماموریت های حماسی را باز کنید
 • بسیاری از دشمنان و سطوح
 • یک پیچ و تاب منحصر به فرد
 • تمام پازل را حل کنید؟
 • ایجاد واکنش های زنجیره ای و انجام هر کاری که لازم است برای هدف خود انجام دهید!
 • گروگان ها را نجات دهید
 • با نارنجک ها مردم بکشید و به ماموریت های مخفی بروید
 • تنها باهوش ترین و سریع ترین می تواند تمام پازل را حل کند
تغییرات نسخه 5.32:
رفع اشکال

The description of Mr Bullet - Spy Puzzles

Are you ready to become a hero, spy, and legend? Solve puzzling challenges, show off your deadly accuracy and take aim at the enemies. Come experience the shooting phenomenon.

Use your brain in this unique puzzle game. You will need precise aim and laser focus to take down enemies, ninjas, and many other bad guys you will encounter in the world! Travel to new lands, save hostages, and use unique weapons like grenade launchers to combat your foes. Start your adventure now! The one thing you have to ask yourself is: can you do it in one shot?


Game Features:

1. Destroy them all and save the world!

Mister Bullet is on a secret mission. Use your deadly accuracy and precision to keep the bad guys! Whether it is a spy, agent, zombie, lumberjack, alien they are all here to take over the world and only a MASTER can take them down and save the world.

2. Unlock Epic Missions

So many enemies and levels for you to take down, each with their own unique twist! How smart are you? Can you solve all the puzzles? Shoot bullets that ricochet, bounce, or simply go in a straight line! Use your bullets to make objects fall and explode. Create chain reactions and do whatever it takes to get your target!

3. New Challenges Await

Rescue hostages, throw grenades at people and go on secret missions. No matter the situation, just remember to make every shot count!

4. Engaging Physics Puzzler

Only the smartest and quickest can solve all the puzzles! You will need more than just accuracy to make it through. Speed, timing and patience are all things you will need to become the zennest shooting master. Can you get three stars on every level?

5. Spy vs Spy

Are you the best and most accurate? Battle against other spies in crazy PVP multiplayer scenarios.

6. New Features Weekly

Mr Bullet is constantly updating with new unique levels, weapons and other skins. You will NOT want to miss out on the action.


Whether you're a shooter or a puzzler, Mr. Bullet is a challenge ready for you. This is the best physics shooter game there is. Never miss a dull moment with this easy to learn and easy to play game that is almost IMPOSSIBLE to master. Battle notorious villains. Become a legend agent. Start your mission and never stop shooting! Bullseye!

Visit https://lionstudios.cc/contact-us/ if have any feedback, need help on beating a level or have any awesome ideas you would like to see in the game!


From the Studio that brought you Happy Glass, Flip Trickster, and Love Balls!
Follow us to get news and updates on Mr Bullet and our other Award Winning titles;

https://lionstudios.cc/
https://reddit.com/r/mrbullet
Facebook.com/MrBulletGame
Instagram.com/LionStudioscc
Twitter.com/LionStudiosCC
Youtube.com/c/LionStudiosCC

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»