• فارسی
  • English

توضیحات جنگنده راگدول

جنگنده راگدول بازی است که در آن باید مهارت های جنگی خود را در مقابل یک راگدال دیگر آزمایش کنید. هم شما و هم دشمن دارای نوار سلامتی و شمارش سلامت خاصی هستید. می توانید از جوی استیک برای کنترل جهت کاراکتر استفاده کنید.

شما باید با دست و پا حمله کنید و از هر سلاحی که در اختیار دارید برای کشتن دشمن استفاده کنید. وقتی نوار سلامتی دشمن شما به 0 رسید، برنده می شوید. اگر نوار سلامتی شما به 0 برسد، ضرر خواهید کرد.

امکانات بازی Ragdoll Fighter - جنگنده راگدول:
  • مبارزه شدید با راگدول
  • گرافیک ساده و زیبا
  • سلاح ها و آیتم های بی شماری برای مبارزه
  • انواع سطوح و رویدادها با شگفتی
  • مهارت های خود را تست کنید و بهبود بخشید
  • آسان برای بازی، سخت به استادی

The description of Ragdoll Fighter

Ragdoll Fighter is a game where you need to test your battling skills against another ragdoll. Both you and the enemy have a health bar and a specific health count. You can use the joystick in order to control the character direction.

How to play:

You need to attack with your hands and feet, even use any weapons at your disposal in order to kill the enemy. When the health bar of your enemy reaches 0, you win. If your health bar reaches 0, then you will lose.
Test out your skills and become the ultimate Ragdoll Fighter today!

Features:

● Intense ragdoll fighting
● Simple, beautiful graphics
● Countless weapons and items for the fight
● Variety of levels and events with surprises
● Test and improve your skills
● Easy to play, hard to master!

Have fun playing Ragdoll Fighters, a cool fighting game!

Awesomeness as never seen before in the world of fighting. Just start floating around and try to hit your opponents with your hand, weapons or feet and destroy them all to earn currency and unlock all the new characters.