• فارسی
  • English

توضیحات بقای زامبی کش

یک ویروس آخرالزمان زامبی ها را به وجود آورده، جنگ علیه زامبی ها از بین رفته و مردم در معرض خطر فوری مرگ هستند. به عنوان یک بازماندگان و قاتل زامبی، شما می توانید خیابان ها را در میدان جنگ خود قرار دهید و راه خود را از طریق سطوح مختلف چالش برانگیز باز کنید.
بقای زامبی کش یک بازی جدید تیراندازی زامبی با گرافیک بسیار عالی است، اگر از طرفداران بازی های هیجان انگیز یا ترسناک هستید،این بازی انتخاب مناسبی است.
انگشت خود را بر روی ماشه نگه دارید و برای زنده ماندن خود در جهان ویران ویروس زامبی تلاش کنید.
مهارت های خود را به عنوان یک بازمانده و پایان دهنده زامبی در مبارزه با خط مقدم با افزایش زرادخانه سلاح ارتقا دهید.

The description of Zombie KIller : Survival

A virus has brought about the zombie apocalypse, the war against zombie has broken out and people are in immediate danger of a gory death. As a survivor and zombie killer, it’s up to you to make the streets your battlefield and shoot your way through numerous challenging levels. Zombie Killer Survival is an all new zombie shooting game with excellent graphics, unmissable if you are a fan of thrillers or horror games.
Keep your finger on the trigger as you try to ensure your survival in a virus ravaged world. Upgrade your skills as a survivor and zombie terminator in frontline fighting, enhance your arsenal of weapons.

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»