• فارسی
  • English

توضیحات بقای زامبی کش

یک ویروس آخرالزمان زامبی ها را به وجود آورده، جنگ علیه زامبی ها از بین رفته و مردم در معرض خطر فوری مرگ هستند. به عنوان یک بازماندگان و قاتل زامبی، شما می توانید خیابان ها را در میدان جنگ خود قرار دهید و راه خود را از طریق سطوح مختلف چالش برانگیز باز کنید.
بقای زامبی کش یک بازی جدید تیراندازی زامبی با گرافیک بسیار عالی است، اگر از طرفداران بازی های هیجان انگیز یا ترسناک هستید،این بازی انتخاب مناسبی است.
انگشت خود را بر روی ماشه نگه دارید و برای زنده ماندن خود در جهان ویران ویروس زامبی تلاش کنید.
مهارت های خود را به عنوان یک بازمانده و پایان دهنده زامبی در مبارزه با خط مقدم با افزایش زرادخانه سلاح ارتقا دهید.
دانلود بازی: