• فارسی
  • English

توضیحات استادان هیولا

آیا برای تبدیل شدن به بهترین استاد آماده هستید؟ استادان هیولا یک بازی چند نفره در زمان واقعی است که در آن می توانید ده ها هیولا را جمع آوری، آموزش و تکامل دهید. استراتژی خود را ایجاد کنید و برای نبرد آماده شوید.

اتصال شبکه مورد نیاز است.

امکانات بازی Monster Masters - استادان هیولا:
  • با بازیکنان سراسر جهان در زمان واقعی نبرد کنید
  • برای باز کردن قفل پاداش ها، جمع آوری هیولاهای قدرتمند جدید و احضار آنها به عرصه، جعبه ها را به دست آورید
  • هیولاهای حریف را شکست دهید تا شهرت کسب کنید و به یک افسانه تبدیل شوید
  • ده ها هیولا را جمع آوری و تکامل دهید، آنها را مجبور به یادگیری حرکات جدید و احضار آنها به عرصه کنید
  • تیم هیولا نهایی خود را برای شکست دادن مخالفان خود ایجاد کنید
  • از طریق چندین لیگ پیشرفت کنید و به یک قهرمان تبدیل شوید!
  • دوستان خود را به یک دوئل خصوصی دعوت کنید
تغییرات نسخه 18.1.18245:
به روز رسانی اکتبر

* پاس جدید نبرد: روح های شبح وار!
* پوسته های جدید: Poichu شبانه، Poiporo و Triptower
* رنگ های جدید: Spooky Monfu، Browbro، Shaosage
* اکنون می توان با تماشای تبلیغات، تخم ها را سریعتر از تخم خارج کرد
* رفع اشکالات مربوط به دکمه ON/OFF BOTS
* رفع اشکالات مربوط به خرید Monster Pack

The description of Monster Masters

Are you ready to become the best master? Monster Masters is a multiplayer game in real time where you can collect, train and evolve dozens of monsters. Create your strategy and get ready for battle!


PLEASE NOTE! Monster Masters is free to download and play, however, some game items can also be purchased for real money. If you do not want to use this feature, please set up password protection for purchases in the settings of your Google Play Store app.


A network connection is required.


FEATURES
● Duel players from around the world in real-time
● Earn Boxes to unlock rewards, collect powerful new monsters and summon them to the arena!
● Defeat opponent’s monsters to win Fame and become a legend
● Collect and evolve dozens of monsters, make them learn new moves and summon them to the arena!
● Create your ultimate monster team to defeat your opponents
● Progress through multiple Leagues and become a hero!
● Challenge your friends to a private duel


--> TWITTER: https://twitter.com/MonsterMasterss
--> INSTAGRAM: https://www.instagram.com/MonsterMastersOfficial
--> FACEBOOK: https://www.facebook.com/MonsterMastersOfficial
--> DISCORD: https://discord.gg/5mntHNU
--> WEBSITE: lanpartygames.com
--> SUPPORT: hello@lanpartygames.com