• فارسی
  • English

توضیحات آقای مربع

وظیفه شما بسیار ساده است: باید کف زمین را به طور کامل نقاشی کنید! این کار برای آقای مربع بسیار آسان خواهد بود، اما سطح کف لغزنده است و کاشی ها به سمت آخر مسیر، سُر می خورند؛ همچنین امکان عبور از روی بخش هایی که قبلا نقاشی شده اند، میسر نیست. همانطور که پیداست، اینکار آنقدرها هم آسان نخواهد بود!

ویژگی های بازی Mr. Square - آقای مربع:
  • شامل 255 مرحله
  • 45 جلد مختلف برای انتخاب
  • موانع دیوانه کننده
  • امکان ویرایش مراحل و ایجاد مرحله اختصاصی خود
  • اشتراک گذاری پیروزی های خود با دوستان
تغییرات نسخه 1.6:
- رفع اشکال
- پیشرفت های کلی

The description of Mr. Square

The task is simple, you need to paint all the floor! It would be easy for Mr. Square, but the floor is so slippery that he always slide till the end of the path. As if that wasn't enough, you can't cross an already painted floor. Ok, so the simple task isn't that simple! Mr. Square will need your help to solve all those puzzles!
SO MANY LEVELS TO PLAY
There’s 225+ levels distributed in chapters and many others in the workshop.
45+ SKINS TO CHOOSE
You can choose the character you like most
CRAZY OBSTACLES
Walls, portals, directional boosters and Mr. Square’s clones will make the levels even more challenging
WORKSHOP (LEVEL EDITOR)
You can make your own levels and play those created by other players
SHARE YOUR VICTORY AND CHALLENGE YOUR FRIENDS
You can send challenges to your friends by many different platforms