• فارسی
  • English

توضیحات برو ماهیگیر

بسیاری از گونه های ماهی را بگیرید و در یک سبک ورزشی واقعا جهانی ماهیگیری کنید و در این ماجراجویی پیروز شوید. در مکان های نفس گیر ماهی صید کنید و لذت ببرید.
بازی برای علاقه مندان به ماهیگیری طراحی شده است.
تغییرات نسخه 1.0.7.1004:
اصلاحات جزئی و پیشرفت ها.:
دانلود بازی: