• فارسی
  • English

توضیحات مار سیری ناپذیر

سیری ناپذیر، بازی جدید سبک آی اُ، با استراتژی های فراوان و سرزمین های بزرگ.
در این بازی چند نفره آنلاین، کنترل مار کوچک خود را بر عهده گرفته و با خوردن دیگران و چیزهایی که در روی زمین است، جانور سیری ناپذیر خود را بزرگ و بزرگتر کنید. حمله کردن با شاخ برای خوردن موجودات دیگر، به سمت دم دیگر مارها حمله کنید و شروع به خوردن آنها نمایید.

دستورات بازی insatiable io snakes - مار سیری ناپذیر:
  • با غلتیدن مار حرکت می کند.
  • دکمه حمله برای سرعت بخشیدن به سمت دم دیگران
  • نیش زدن هر بخشی از دیگر مارها
  • برای زنده ماندن تا آنجا که می توانید بزرگ شوید.
  • گیم پلی روان
خوش بگذره!
تغییرات نسخه 3.2.0:
- رفع اشکال
- بهبود عملکرد

The description of insatiable io snakes

insatiable is new io game on large land with many strategies.
Eat others and the things on land to make your insatiable snake bigger and bigger.
Attack with your horn to eat other insatiable creatures
Clues:
- You can only bite the things (part of others’ body) that are smaller than your head.
- When you attack you lose your mass
- You can attack towards the tail of others’ snake and start eating from there
Directives:
- Slither your snake to move,
- Press attack button and speed up towards others’ tail by slithering.
- Bite any part of other snake to make others’ tail lifeless
- Eat the mass of tail that you make lifeless.
Try to survive as much as you can in this insatiable.io game and have the biggest slither.
No Lag and no performance problem. Smooth gameplay with this Insatiable IO game.
You can play everywhere (no matter online or offline).
Your reviews are valuable for us in order to improve and update insatiable .io snakes game
We are eager to reply your reviews and develop your wishes.
Have Fun!
insatiable io game

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»