• فارسی
 • English

توضیحات پاک کردن خانه های پرنسس برای دختران - خانه را تمیز نگه دارید

پاک کردن خانه های پرنسس تمام جادوها و لذت بردن از شاهزاده خانم ها و قلعه های را به ارمغان می آورد.
به این شاهزاده خانم های کوچک کمک کنید تا کاخ کثیف اما رویایی خود را تمیز کند.

می توانید تمیز کردن اتاق شاهزاده خانم را با فعالیتهای مختلفی نظیر، صاف کردن چراغ ها، آویزهای دیواری، لامپ ها، مبلمان، تنظیم مجدد عروسک های او، اسباب بازی های نرم و سایر موارد سرگرم کننده آغاز کنید. لکه ها را پاک کنید، جارو بکشید و  لکه های دیوار را پاک کنید ، شبکه های عنکبوتی را با استفاده از گرد و غبار مرتب کنید، میز ناهار خوری را با کاسه و ظروف میوه تازه مرتب کنید، کف را خالی کنید و آشغال و موارد دیگر را دور بیندازید. در عمارت شاهزاده خانم اتاق ها را نوسازی و تزئین نمایید.

ویژگی های بازی Princess House Cleanup For Girls: Keep Home Clean - پاک کردن خانه های پرنسس برای دختران - خانه را تمیز نگه دارید:
 • تمیز کردن اتاق خواب
 • تمیز کردن آشپزخانهد.
 • تمیز کردن اتاق نشیمن
 • تمیز کردن باغ
 • تمیز کردن حمام
 • تمیز کردن اتاق مهمان
 • تمیز کردن استخر شنا
 • شستشوی اتومبیل
 • شستشوی ظروف کثیف
 • تمیز کردن آکواریوم
 • کتاب رنگ آمیزی شاهزاده خانم
 • این بهترین بازی سرگرم کننده تمیز کردن است
تغییرات نسخه 26.0.6:
به این شاهزاده عروسک کوچک کمک کنید تا کاخ خانه کثیف اما سلطنتی رویای خود را تمیز کند!

The description of Princess House Cleanup For Girls: Keep Home Clean

Princess House Cleanup For Girls brings back all the magic and enjoyment of princesses and their adorable castles. 
Help this little doll princess to cleanup her messy but royal dream home palace!
Let’s clean this big house. Arrange, renovate, vacuum, wash, wipe, clean up, fix and decorate it beautifully.

You can have fun cleaning up this princess room or castle or house with different activities like, straighten the lights, wall hangings, lamps, furniture, rearrange her dolls, soft toys, and other items, scrub the stains, sweep and mop the floors, wipe the wall stains, remove spider webs using duster, arrange dining table with fresh fruit bowl and dishes, vacuum the floor and throw away the junk and so much more! Renovate and decorate rooms in princess mansion! Take care of this dream home by cleaning and decorating it. Ever wanted to be a princess and live in a beautiful castle? Your dream comes true with My Princess Castle! The best princess game of all times is here! Build and renovate your dream castle! 

Game has following features: 

—> Bedroom Cleaning: Bedroom is so messy, let’s help this little princess to clean up by dusting, mopping, arranging things like pillow, alarm clock, piggy-bank, her toys, wiping walls and all the dirt.

—> Kitchen Cleaning: Kitchen is so dirty! Let’s help this cute princess to clean up by arranging kitchen vessels and jars to their proper places, dusting spider webs, fixing water pipes, fixing the light bulb, throwing away rotten fruits, vegetables and other food items to the dustbin, wiping the floor, decorate the refrigerator by sticking cute magnets.

—> Living Room Cleaning: Living room/hall is messy too! Let’s help this cute princess to clean up hall by removing spider webs, mopping the floor, dusting the walls and furniture, fixing the flowers pot and adding fresh flowers to it, rearranging the lamps, pillows etc, fixing the hanging lights.

—> Garden Cleaning: The garden is dirty too! Let’s help this beautiful girl to clean up this big garden by throwing away all the garbage to the trash, fixing the bench, cleaning the cute statue, sweep the castle path, cutting the extra plants and shape them up, watering the plants so that flowers can bloom.

—> Bathroom Cleaning: Bathroom is do dirty and smelly! Help little princess to make it clean and tidy by throw the rubbish away in the trash, sweep the floor, scrub the stains, fix the broken things like wall, mirror, washbasin pipe, paint the wall, rearrange the bricks, clean the toilet from the germs, duster to remove cobwebs.

--> Guest Room Cleaning: Guest-room too, is messy! Help princess to clean.

—> Swimming Pool Cleaning: Help little one to clean the swimming pool by throwing all the garbage to dustbin, fixing the floor, cleaning the chairs, changing the fresh water to make swimming pool clean and fresh.

—> Garage/Car Washing: Let’s clean cute car by washing it and throwing trash to the dustbin and decorate it with cute stickers.

—> Puppy House Cleaning: Let’s clean puppy house by clean up its surroundings, paint the all and decorate it.

—> Dish Washing: Let’s clean and wash dirty dishes and decorate them by paint, stickers and glitter.

—> Royal Room Cleaning: It is dreamy royal room, let’s clean it up, fix it up and decorate it.

—> Aquarium Cleaning: Clean and decorate the Aquarium for cute little fishes.

—> Princess Picture Puzzle Game

—> Princess Coloring Book

Help little princess to clean her big house to teach her we should keep our house clean. This way we can Spread the message “Keep your house clean”. Spread the message that we should help Mother/Mommy to clean the home.
It is perfect and one of the best game if you love Girls cleaning game.

This game includes straighten the furniture, jigsaw puzzles, place teddies and dolls and other things back on their place, repair floors and walls, scrub the stains etc.

This is the best fun cleaning game with Princess for all the girls out there!

Happy Cleaning!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»