• فارسی
  • English

توضیحات لوله کش

لوله کش یک بازی رایگان پازل با گرافیک بالا برای جلوگیری از سیل است!
لوله های مختلف را با اتصال به هم به صورت یک لوله کامل در بیاورید.
هنگامی که شما لوله ها را اتصال دادید، آب هدر رفته هر مرحله را کاهش خواهید داد. سر ریز شدن را پیش بینی کنید.

دو حالت بازی در دسترس هستند:
  • بازی های هیجان انگیز: تنظیم لوله های بیشتر و بیشتر قبل از سرریز آب (شامل پاداش و جریمه)
  • حالت چالش: تکامل مراحل دشوار (200 سطح)
با لوله کش تبدیل به یک لوله کش بی چون و چرا شوید!

The description of Plumber

Plumber is a free easy-to-use puzzle game with HD graphics in which your job is to prevent a flood from happening ! Simply turn the different pipe pieces by touching them and connect them together to form a complete pipe.
When you create a pipe, you will reduce the overall water levels. Make sur you anticipate a possible overflow!
Two game modes are available:
- Arcade mode: adjust as many pipes as you can before the water overflows (including bonuses/penalties)
- Challenge mode: evolve through a series of varying difficulty levels (200 levels)
With Plumber, you have to show adaptability by developing effective tactics to become an undisputed plumber!
Time to fix leaks!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»