• فارسی
  • English

توضیحات ایکس اُ

این بازی مغز شما را به چالش خواهد کشید و با محدودیتهای مغز خود روبرو خواهید شد، سطح هوش مصنوعی این بازی شما را به رقابت دعوت میکنید. دقت کنید رقابت با آخرین سطح هوش مصنوعی بسیار سخت است.

پس از بردن گریدهای سه تایی به مراحل بعدی راه خواهید یافت، این بازی همان بازی XO مشهور است.

شما حتی میتوانید با دوستان خود به واسطه ی یک گوشی و یا با اکانت فیسبوک به صورت آنلاین رقابت کنید.
بازی کنید و از بازی لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.0.2:
برخی خطاهای ریز حذف شده است.

The description of Ultimate Tic Tac Toe

Become a mastermind with Ultimate Tic Tac Toe.
Far more complex than the original Tic Tac Toe, this upgraded version will push your brain to its limits.
This strategic game will present its player nine 3x3 grids. The first player to complete 3 aligned successful grids will win.
Packed with 4 different levels of Artificial Intelligence difficulty, you will have the opportunity to play against your phone. Beware the last AI level is really hard to beat!
The fun does not stop here. You will also be able to play against friend on the same device or online with Facebook connect.
Unleash your genius and come play Ultimate Tic Tac Toe today!