• فارسی
  • English

توضیحات مهارت کارتون

این یک بازی استراتژی در زمان واقعی است. برای نبرد واقعی آماده شوید.
برای جمع آوری طلا و الوار از کارگر استفاده کنید، ساختمانی مانند پادگان برای تولید سرباز، کماندار، شمشیر، تانک، ترول و واحدهای دیگر بسازید و با ارتش خود دشمنان را از بین ببرید.

شما باید تصمیم بگیرید که آیا به دنبال استراتژی ثروت هستید یا راه چریکی سریعتر  و ممکن است هنگام جمع آوری منابع به برج های دفاعی زیادی نیاز داشته باشید. وقتی ارتش کافی دارید و آماده نبرد هستید، به پایگاه حریف پیشاهنگی کرده و حمله کنید.
تغییرات نسخه 4.06:
سرور جدید منتشر شد

The description of Cartoon Craft

What is Cartoon Craft?
This is a real-time strategy game.
Get ready for the real battle!

How to play?
- Use worker to collect gold and lumber.
- Build a building like barracks to produce soldiers, archer, sword man, tank, troll and other units
- Eliminate your enemies with your army

You have to decide whether you go for the rich man strategy or poor faster guerrilla way. And you may need a lot of defense towers when you collect resource. When you have enough army and ready to battle, scout and attack opponent's base.

Come join the battle and save us!