• فارسی
  • English

توضیحات پرواز کن

یک سازنده اصلی شوید و ماشین های پرنده ای بسازید که آزمون کیفیت را دارند. هواپیماهای خود را بسازید و از آنها برای انجام ماموریت های هیجان انگیز استفاده کنید. آیا شما به اندازه کافی مبتکر هستید که همه آن را جواب دهد؟

امکانات بازی Make It Fly! - پرواز کن:
  • رابط ساختمان بصری از عناصر موجود به روش خلاقانه استفاده کنید
  • کارهای مختلفی برای تکمیل است، هنگام ساخت به آنها فکر کنید
  • باز کردن انواع جدیدی از عناصر و پایگاه ها
  • ایده های خود را هرگز تمام نکنید!
  • خلبان و سازنده شوید
تغییرات نسخه 1.4.16:
- رفع اشکال و بهبود
- برای بازی و پشتیبانی متشکریم!

The description of Make It Fly!

Become a master constructor and create flying machines that stand the test of quality - only sky's the limit! Build your own airplanes and use them to complete exciting missions. Are you ingenious enough to make all of it work?

FEATURES:
- Intuitive building interface - use available elements in your own, creative way
- Various tasks to complete - think about them when you build!
- Unlock new types of elements & bases - never run out of ideas!
- Become a pilot and a constructor - hold your fate in your hand!

Make it Fly is the ultimate dream of a flight enthusiast. Not only complete exciting flying tasks, but do it in the planes of your own design and creation!

Create the most effective flying contraptions you can think of or go crazy and see if the wildest machines you can imagine can still fly. Complete all of the challenges the game has in store for you or invite your own.

Live your own dream about flying. Sky’s the limit!