• فارسی
  • English

توضیحات پنج شب ها در مگی 4

یک رستوران جدید برای تمام خانواده. بیایید اینجا تا با دوستانمان فلور، تیمی، پیتر و با مهمانان ویژه پیتزا فروشی قدیمی و معروف خوش بگذرانیم.

این یک زمان سرگرم کننده برای تمام خانواده است.
تغییرات نسخه 1.2.7:
خطاهای جزئی رفع شد

The description of Five Nights at Maggie's 4

Flower's Burgers & Pizza!

A new restaurant for the whole family. Come here to have some fun with our friends Flower, Timmy and Peter!, and with the special guests from the old and famous pizzeria "Cerdi's world", Cerdi and Jerry!

A fun time for the whole family!