• فارسی
  • English

توضیحات ربات عجیب و غریب

ربات عجیب و غریب شبیه ربات های دیگر نیست. پس از رد شدن در یک تست استاندارد، به سطل بازیافت می رود. به ربات کمک کنید از 100 اتاق منحصر به فرد کارخانه فرار کند.

هر سطح در این بازی پازل تخیلی چالش جدیدی را ارائه می دهد. بر روی یک پرتگاه کوچک پلی بسازید، یک ماشین ناامن طراحی و رانندگی کنید و همانطور که همیشه می خواستید سوار بر یک صدپا روباتیک شوید.
تغییرات نسخه 1.12.3:
به بازی در دستگاه دیگری با ذخیره خودکار ابری ادامه دهید!

The description of Odd Bot Out

Odd is not like the other robots. After failing a standardized test Odd ends up in the recycling bin. Help Odd escape through the factory's 100 unique rooms.

Each level in this contraption puzzle game presents a new challenge. Build a bridge across a (small) abyss. Design and drive an unsafe car. And ride a robotic centipede, like you always wanted to.