• فارسی
  • English

توضیحات تک تیرانداز

تبدیل به یک تک تیرانداز قاتل شوید. اگر بازی های تیراندازی را دوست دارید این باری سه بعدی انتخاب مناسبی است.
می توانید ماموریت های مختلف را برای بهبود مهارت های تیراندازی و کسب درآمد تکمیل کنید. برای عملکرد بهتر سلاح های خود را ارتقاء دهید.

The description of Sniper Gun 3D - Hitman Shooter

Become the ultimate Sniper assassin in Sniper 3D. If you like shooting games, Sniper 3D is the perfect sniping game for you.

In Sniper 3D you can complete different missions to improve your sniping skills and earn some money. Use your money to upgrade your weapon stats or buy a brand new rifle!

Level up as your target count increases and gain access to new and better missions. Also, get extrapoints for destroying objects ingame.

What are you waiting for? Download Sniper 3D now!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»