• فارسی
  • English

توضیحات میراث جنگ

یکی از محبوب ترین، اعتیادآور ترین و سرگرم کننده ترین بازی های اندروید.
ارتش خود را کنترل کنید، واحدهای مختلف ایجاد نمایید، معدن ها را برای کشف طلا بشکافید، کار با شمشیر، نیزه، تیر و کمان را بیاموزید، مجسمه های دشمن را نابود کرده و سرزمین های آنها را تسخیر نمایید. برای رویارویی با ملت های مختلف باید روش های حمله و دفاع متفاوت انتخاب کنید.

مردم شما به سلاح هایشان به چشم افتخار نگاه نمی کنند و این باعث می شود تا شما مورد حمله سایرین قرار بگیرید. تنها شانس شما برای دفاع، شروع حمله است. در طی رویارویی با قوم های مختلف، فن آوری های مختلف را بدست آورید.
تغییرات نسخه 2023.2.83:
پوسته های ولتایی جدید!
ماموریت های جدید و به روز!

The description of Stick War: Legacy

One of the most popular and highest rated web games of all time now comes to mobile!
Play the game Stick War, one of the biggest, most fun, challenging and addicting stick figure games. Control your army in formations or play each unit, you have total control of every stickman. Build units, mine gold, learn the way of the Sword, Spear, Archer, Mage, and even Giant. Destroy the enemy statue, and capture all Territories.
In a world called Inamorta, you're surrounded by discriminate nations devoted to their individual nations technology and struggle for dominance. Each nation has developed its own unique way to defend and attack. Proud of their unique craft they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Each believe that their way of life is the only way, and are dedicated to teaching their polices to all other nations through what there leaders claim as divine intervention, or as you will know it... war.
The others are known as: "Archidons" the way of the archer, "Swordwrath" the way of the sword, "Magikill" the way of the mage, and "Speartons" the way of the Spear.
You are the leader of the nation called "Order", your way is of peace and knowledge, your people do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend is to attack first, and obtain the technology's from each nation along the way.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»