• فارسی
  • English

توضیحات گریز نواخت - بازی موزیک

گریز نواخت - بازی موزیک یک تجربه همهجانبه ریتم است، که مانند آن را هرگز ندیدید، پس لذت ببرید و مسیر خود را از طریق ضرب آهنگهای ضربان دار که با دنیایی آینده نگر احاطه شده است، حرکت دهید. چه مدت می توانید در این بازی شلیک کنید، بکوبید و در جاده بمانید؟

از جلوه های صوتی اصیل و گرافیک های با کیفیت لذت ببرید که شما را به طور کامل سرگرم کند. ریتم با محتوای تولید شده موسیقی دقیقاً با دست طراحی می شود تا تجربه موسیقی را افزایش دهد.

ویژگی های بازی Rhythm Flight: EDM Music Game - گریز نواخت - بازی موزیک:
  • افزایش تمرکز و آموزش رفلکس ها
  • مهارت های شناختی را تقویت کنید و مغز را تربیت کنید
  • واکنش را هنگام گوش دادن به موسیقی مدرن آموزش دهید
  • از موسیقی با کیفیت لذت ببرید

The description of Rhythm Flight: EDM Music Game

Looking for new rhythm edm game music?
Or maybe music games?
Well, you must try Rhythm Flight: EDM Music Game!

🕺Rhythm Flight: EDM Music Game is an immersive rhythm experience you have never seen before on mobile! Enjoy tons of handcrafted levels and swing your way through the pulsing music beats, surrounded by a futuristic world. How long can you shoot, beat and stay on the road in this edm game?

👍WHY Rhythm Flight: EDM Music Game?
▶️ Feel the Rhythm: Immerse yourself in the smoothest combination of music beats and visual effects in Rhythm Flight: EDM Music Game's truly unique gameplay. Enjoy original sound effects and high-quality graphics with a fun ambiance that will entertain you to the fullest.
▶️ Handcrafted Levels & Music: Unlike other rhythm games with generated content, music and levels in Rhythm Flight: EDM Music Game's are drawn precisely by hand to enhance the music experience. We promise edm experience like no other!
▶️ Challenging Campaign: Get better every day while completing objectives and challenges in the Campaign. It’s so much fun to play a music game with objectives and challenges that are optimally hard – it’ll make you come back for more and more!
▶️ Easy to Learn, Fun to Master: With the initial tutorial and simple controls, everyone can understand the basic game mechanics. For best results stay focused, follow the music and beats coming to your and shoot fast and precisely. Your good results will help you unlock a variety of fun items that enhance your performance.
▶️Upload music & play: Rhythm Flight: EDM Music Game allows you to upload your music and play game. That’s right you can hit the beat and stay entertained while playing the game with your favorite tune!
And all this is packed in a Rhythm Flight with high quality graphics, stunning audio visual effects and a lovely gaming feel that will make you come back for more and more.
🎶PLAY THIS MUSIC GAME TO:
✅ enhance focus and train reflexes
✅ boost cognitive skills and train brain
✅ train reaction while listening to modern music
✅ enjoy high-quality music and beats unseen in any other music game

Do you have what it takes to become the hero of sky & music?
Now start the Rhythm Flight: EDM Music Game and beat Enemy!

🕺 Download the most entertaining music Rhythm Flight beat game now for free!