• فارسی
  • English

توضیحات تیم هیولاها را ادغام کنید

بازی تیم هیولاها را ادغام کنید ترکیبی از زامبی ها و هیولاهای رنگارنگ است. برای محافظت از مغز خود باید بدوید، از تله ها عبور کنید، ادغام شوید و با هیولاهای رنگین کمان دیوانه مبارزه کنید.

بازی آسان و سرگرم کننده
تا می توانید رنگین کمان جمع آوری کنید، یک تیم با هیولای آبی بسازید، ادغام شوید تا یک ارتش هیولا قوی بسازید. به یاد داشته باشید: از تله ها و هیولاهای قرمز اجتناب کنید، تا آخر بجنگ تا آخرین بازمانده شوی.

هیولا و پوست های مختلف
ارتش هیولای آبی خود را با استفاده از انگشت خود رهبری کنید، همان واحد هیولا را ادغام کنید تا یک واحد قدرتمند بدست آورید، هر چه بیشتر ادغام کنید، هیولا قوی تر است. برای باز کردن پوسته های جدید، هیولاهای رنگین کمان بیشتری را جمع آوری کنید.

سطح مختلف با چالش های مختلف
هر چه سطح بالاتر باشد، سرگرم کننده تر می شود. برای زنده ماندن، به یک استراتژی منظم نیاز دارید، هیولای رنگین کمان آبی باید تا آخر زنده بماند تا ارتش دوستان رنگین کمان به اندازه کافی قوی برای شکست دادن زامبی ها بسازد.

The description of Merge Monster Squad

"Are you looking for a new Rainbow Merge and Run game of 2023? Do you like a simple survival game, free to play game, run and merge easy gameplay, monster and zombie game, fun to play with friend?
If yes, Merge Rainbow: 3D Run is a nice match for you. Merge 3D Rainbow Run's world is combine of colorful zombie and monsters. You have to run, get over traps, merge and fight agaist crazy rainbow monsters to protect your brain!

🌈Easy and fun game play!
Collect as many Rainbow Friends as you can, build a squad with blue monster, merge to make a strong monster army. Remember: Avoid traps and Red Monsters! Fight till the end to become the last surviver.

🌈Tons of monsters and various skins!
Lead your blue monster army using your finger, merge the same monster unit to get a powerful one, the more you merge, the stronger the monster is. Collect more Rainbow monsters to unlock new skins!

🌈Various level with different challenges
The higher level, the more fun it get. To survive, you need a neat strategy, blue rainbow monster have to survive until the end to build strong enough Rainbow friend army to defeat zombie.

👉How to play:
You can move your monsters by swiping
Collect Rainbow Friend character and merge as much as you can
Complete a level by defeating all the enemies and win the last battle, be the last survival!

Ready to fight? Let's play!