• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه دویدن

بهترین بازی دویدین.
رقابت با دیگران و به دست آوردن تجربه واقعی پارکور.
پریدن از دیواری به دیوار دیگر، بالا رفتن از طناب، سر خردن برای سریعتر شدن، انجام پرش های بلند، تاب خوردن و بسیاری فعالیت دیگر.
حرکت و دویدن خود را متوقف نکنید.
  • شامل صدها نقشه و مهارت منحصر به فرد برای سرگرم نمودن شما
  • افزایش رتبه خود با قلبه بر رقبا
  • امکان سفارسی کردن کاراکتر خود با لوازم مختلف
تغییرات نسخه 200036:
به روز رسانی جدید

سطوح جدید
شخصیت های جدید
رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Run Race 3D

Best Free Running game.

Compete with others and get the real parkour experience.

Jump from wall to wall, climb ropes, slide to get faster, flip to jump higher , grab to swing, use monkey bars to not fall.

Never stop running!

There are dozens of maps and all require different set of skills.

Increase your ranking by beating your opponents. 
You can also customize your character; Skin, Clothing, Dance, and many more!


مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»