• فارسی
  • English

توضیحات افسانه قهرمانان - حماسه فانتزی

بزرگترین احضارگر، نجات جهان به شما بستگی دارد، بازی ترکیبی باورنکردنی از بهترین عناصر اکشن و دهها قهرمان با توانایی ها و شخصیت های منحصر به فرد در کنار شما هستند. این یک استاد واقعی از تاکتیک ها برای جمع آوری تیمی خواهد بود که می تواند بر همه موانع غلبه کند، ریس های قدرتمند را شکست داده و به فینال بزرگ برسد تا سرنوشت این جهان را شکل دهید.

با داشتن شخصیت های قهرمان و هیولا با دقت طراحی شده، همراه با مهارت ها و اقدامات مبارزانه طنزآمیز، این یک یازی نقش آفرینی با طراحی شگفت انگیز است که هم سرگرمی و لذت شما را به همراه خواهد داشت.

ویژگی های بازی Heroes Legend - Epic Fantasy RPG - افسانه قهرمانان - حماسه فانتزی:
  • رشد استراتژی قهرمانان
  • بیش از 60 قهرمان در جناح های مختلف با مهارت های خاص، آنها را آموزش دهید تا قهرمانان قدرتمند شوید
  • هر قهرمان با مجموعه ای از آمار و مهارت های منحصر به فرد همراه است که تا حد زیادی بر نحوه و برنامه شما تأثیر می گذارد
  • در کنار بازیکنان دیگر بجنگید، با کنترل آسان، روی شیر قهرمان ضربه بزنید و مهارت خود را در زمان آزاد کنید تا تیم خود را نجات دهید
  • بهترین قهرمانان خود را در جنگ های سر به سر با سایر بازیکنان در دوئل قرار دهید
  • رویدادهای مختلف همیشه در حال بازی هستند و رویدادهای آینده در فصل دنبال می شوند، در عرصه نبرد، به قهرمان جدید افسانه ای، جنگجو و آیتم جدید برای ارتقا تیم خود دست پیدا کنید
  • اتصال به شبکه برای بازی نیاز است
تغییرات نسخه 2.5.8:
- قهرمان ژانگ فی ثابت شد
- بهینه سازی عملکرد

The description of Heroes Legend - Epic Fantasy RPG

Pandora's Box has been opened - It's up to you, the Greatest Summoner, to save the world in Heroes Legend – an incredible mix of best RPGs and MOBAs with action games elements! Dozens of heroes with unique abilities and personalities are on your side. It will take a real master of tactics to assemble a team that would overcome all obstacles, defeat powerful bosses and reach the grand finale to shape the destiny of this world!

With meticulously designed hero and monster characters, along with humorous fighting skills and actions, Heroes Legend is an RPG packed with amazing design content that will both entertain and delight you. Heroes Legend is more than just a fighting and strategy game, it’s a game fit for a champion!

Not only be able to satisfy your demand, this Premium Bundle will also satisfy your budget when you can get huge benefits:
★ Instantly become VIP Member
★ Get FREE SwordMaster Hero
★ Bonus 300,000 Gold + 300 Diamond
★ Begin with Lion Heart and Thale 3 Stars
⚠ Game data in this version is different from the free version (Heroes Legend - Idle Battle War)

GAME FEATURES:
★ Heroes Grow Strategy★
More than 60 Heroes in different factions with specific skills. Summon your Legend Warriors, TRAIN them to become powerful heroes, or convert them into Spirit material for EVOLVING. Forge magical gears, and outfit your warriors for victory!
Each hero comes with a set of unique stats & skills that greatly affects how your plan & plan!

★ TONS of Content ★
With battlegrounds galore and dungeons aplenty, heroic quests battle arena,, mysterious towers, much fun to enjoy!

★ Interactive team play!★
Say no to single play. Fight beside other players while facing BOSS, with easy control, Tap Hero face and release skill in time to save your team.

★ Worldwide Arena★
Put forth your best heroes, war in the BATTLE ARENA, battle head-to-head against other players in PVP duels! Climb the Leader board for the best rewards! and become Legend Warrior.

★ Season Events ★
There are a ton of events always opening in game, and upcoming events follow season, in battle arena, achieve new hero legendary, new warrior and item to upgrade your team.

AND ... Dozens of beauties waiting to be unlocked, they could help you campaign!

PLEASE NOTE! Heroes Legend is free to download and play, however, some game items can also be purchased for real money. If you don't want to use this feature, please disable in-app purchases in your device's settings.
A network connection is required to play Heroes Legend.

Contact us:
Facebook: https://www.facebook.com/heroeslegend.rpg

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»