• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه آنلاین دریفت

در حالت تک نفره، امتیاز دریفت جمع کنید و پول نقد بدست بیاورید. پاداش های پنهان شهر را پیدا کنید تا دستاوردهای دریفت را دریافت نمایید.
فیزیک های مختلف را امتحان کنید.

ماشین های جدید بخرید، ماشین های خود را ارتقا دهید، قطعات جدید از فروشگاه
بخرید و تمام قطعات موجودی خود را جمع آوری کنید. با نصب یا فروش هر قطعه سکه کسب کنید.

در حالت آنلاین با دوستان یا سایر بازیکنان در سراسر جهان بازی کنید و سعی کنید بهتر از دیگران دریفت کنید.

گرافیک بازی زیبا و بهینه شده تا عملکرد بهتری ارائه دهد. از صداهای واقعی ماشین مانند دمیدن، اگزوز، فایرهای معکوس، لغزش، و غیره لذت ببرید. فیزیک واقع گرایانه
و حرکت پویا دوربین بازی را سرگرم کننده تر می کند.

The description of Drift Horizon Online Pro Race

Single Player Mode
- Collect drift point and earn cash
- Find hidden bonuses in the city
- Get drift achievements
- Try different physics (Tarmac & Snow)

Main Menu & Garage
- Buy new cars
- Upgrade your cars
- Buy new parts from store
- Collect all parts in your inventory (up to 100 slots!)
- Install or sell any part

Online Mode
- Play with friends or other players over the world!
- Explore city map with firends
- Try to drift better than others

Gameplay
- Nice & optimized graphics!
- Optimized performance!
- Realistic car sounds (Blow off, Exhaust, Backfires, Skids, etc)!
- Realistic physics!
- Dynamic camera movement!