• فارسی
  • English

توضیحات شاپکینز - انجمن آشپزی

در انجمن آشپری، چی می پزید؟
وارد یک بازی رنگارنگ شوید و با کاراکترهای شیرین بازی، شروع به پخت و پز کنید.
  • 119 شاپکینز برای جمع آوری
  • 21 دستور غذا را کامل و جمع آوری کنید.
  • شاپکین خود را به عنوان کمک با خودتان ببرید.
  • هر شاپکین روش منحصر بفرد خودش را در کمک کردن دارد.
  • در دنیای واقعی شاپیکن ها بگردید و در هنگام بازی جایزه بگیرید.
  • وظایف روزانه و چالش ها را به اتمام برسانید.
تغییرات نسخه 1.2.12:
- رفع اشکالات جزئی

The description of Shopkins: Chef Club

What's Cooking in the Chef Club?

There are over 100 new Shopkins to collect! Miss Sprinkles, Buncho Bananas, Nina Noodles, Fleur Flour, Berry Tubs, Bessie Bowl and more have all joined Bubbleisha, Jessicake, Donatina and Peppa-Mint in the Chef Club!

Trace, connect and pop the Chef Club Shopkins to earn high scores and rewards! Bring your favourite Shopkins with you for help in the kitchen!

The Shoppies are having fun in the kitchen too! How many challenges can you complete?

Scan your Chef Club Shopkin toys into the recipe list and earn rewards in the game!

- 119 New Shopkins to collect
- Collect and complete 21 recipes
- Take your Shopkins with you as helpers when you play
- Each Shopkin has a unique way of helping you! Find out what fits your play style
- Scan in your real-world Shopkins and earn rewards as you play
- Complete challenges and daily tasks
- Collect and discover the game exclusive Shopkins!

Stay Connected!
Visit our official site at http://www.shopkinsworld.com
Follow us on Twitter https://twitter.com/ShopkinsWorld, Facebook https://www.facebook.com/ShopkinsWorld and Instagram https://instagram.com/shopkins_world
Check out the Shopkins webisodes and videos on Youtube https://www.youtube.com/user/ShopkinsWorld

Contact us for more information at: http://www.moosetoys.com/about/contact
Privacy Policy http://www.moosetoys.com/privacy-policy
Terms of Use http://www.moosetoys.com/about/terms-of-use

SUPPORTED DEVICES
Scanning Chef Club toys with the game is only supported by some devices. This app supports most devices running KitKat 4.4.1 and above. Updates may affect compatibility.

Shopkins: Chef Club is completely free to play, but some optional in-game items will require payment with real money. You can turn off this feature by disabling in-app purchases in your device’s settings. By playing the game you agree to the terms of service which can be found at http://www.moosetoys.com/about/terms-of-use

Shopkins: Chef Club is subject to the Play Store terms and conditions.

2013 Moose. Shopkins logos, names and characters are licensed trademarks of Moose Enterprise. Pty Ltd. All rights reserved.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید   بیشتر»