• فارسی
  • English

توضیحات ضربه محکم - کاملا ناگهانی

راه خود را برای شکست دادن حریفان پیدا کنید.
هر سطح یک چالش است. آیا حاضر هستید آن را بپذیرید؟ سعی کنید همه آنها را مدیریت کنید.
یادگیری تاکتیک اصلی آسان است. در آن را استاد شوید و در بین دیگران بهترین باشید.
تغییرات نسخه 1.4.0:
ما آماده ایم که تجربه بازی شما را حتی بیشتر کنیم. اشکالات برطرف شده و عملکرد بازی بهینه شده است. لذت بردن.

تیم ما تمام بررسی ها را می خواند و همیشه سعی می کند بازی را بهتر کند. اگر کارهای ما را دوست دارید، بازخورد ما را بگذارید و در صورت تمایل می توانید هرگونه بهبودی را ارائه دهید.

The description of Perfect Snipe

Find your way to defeat opponents.

Each level is a challenge. Are you ready to accept it? Try to manage all of them.

The main tactic's easy to learn. Master it and be the best among others!