• فارسی
  • English

توضیحات نهایت کامیون سواری

در بازی نهایت کامیون سواری، راندن خودروهای سنگین به راحتی انجام خواهد شد. نشان دادن مهارت خود و به پایان رساندن وظایف در زمان تعیین شده. سفر در مسیرهای متنوع و انجام ماموریت ها در نهایت امنیت و کمترین زمان.
رانندگی در مسیرها دشوار است اما با مهارتی که شما دارید، این کار به راحتی انجام خواهد شد.ک

بپر پشت ماشین، بارها رو جابجا کن، خطرات رو پشت سر بزار و با حداکثر امتیاز به مقصد برس.
با امکان تقویت کامیون، به چیزی که علاقه دارید، خواهید رسید. دارای کنترل های روان و گرافیک عالی برای رانندگی آسوده در جاده ها.
تغییرات نسخه 6.3:
بهبود بازی و عملکرد.
با تشکر از شما برای حمایت.

The description of Extreme Trucks Simulator 2017

In Extreme Trucks Simulator 2017, driving a big truck can never be a easy simulation task. Show your skills and finish all the jobs in time. Travel across many difficult routes and complete your missions safely in given time. Paths are difficult to drive on but you can handle this job with your perfect simulator game driving skills. This truck simulator game delivers an exciting driving experience that will make you feel like realistic riding physics of cargo vehicles.

Jump into truck, drive safely on curvy and dangerous hilly tracks and reach at destination to score high. Upgrade stunning cargo vehicles as you wish. Best game with easy and smooth controls. Prepare to be amazed with the realistic physics and the beautiful scenario we created for you in the Extreme Trucks 2017 simulator game.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»