• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه موتور

مسابقه موتور به شما سطوح مختلف پر از موانع پیچیده مبتنی بر فیزیک مسابقه ای پویا را ارائه می دهد . انجام حرکات دیوانه و رانش های صوتی با زاویه های متعدد دوربین را تجربه کنید.
از تقویت کننده های خود در راه برای افزایش سوار لذت بخش استفاده کنید. شما می توانید سکه ها را برای ارتقاء موتورسیکلت های خود و افزایش سرعت، سیستم کنترل، سیستم ترمز، شتاب نیتروژن و ... استفاده کنید.

سریع ترین موتور را دریافت کرده و به دوستان خود تسلط یابید. تنظیمات زیبا HD یک تجربه گیم پلی شگفت انگیز بهینه سازی شده را ارمغان می آورد. موتور سیکلت خود را انتخاب کرده، تقویت کنید، حالت بازی را انتخاب نماببد تا وارد بازی شوید.
تغییرات نسخه 5.1:
بهبود بازی و عملکرد.
با تشکر از شما برای حمایت.

The description of Motocross Racing

Motocross Racing brings you multiple levels full of tricky obstacles and hair raising stunts.Take your motocrossing bike to the next level in this dynamic physics based motorbike racer game. Perform insane stunts and sonic drifts with multiple camera angles.Take boosters on your way to boost your bombastic ride. Enjoy your motor craft racer in beautiful offroad themes in a fun packed fast bikes race. You can use coins to upgrade your off-road motorcycles to enhance speed, control system, braking system, nitrogen acceleration and more. Take to the road, and offroad, and race the dirt bike over stunt ramp, through tunnels, and over the winter mountains to experience the thrill.

Get the fastest bike and dominate your friends! Beautiful settings that are HD optimized for an amazing gameplay experience. Choose your motorcycle, strengthen the motorcycle's properties, select the game mode to enter the game; tilt the screen left or right or click the button to control the motorcycle to move left and right, click the accelerator and brake button to control the motorcycle to accelerate or decelerate; after completing the thrilling overtaking, you can obtain certain nitrogen accelerate. If you like to go to extreme speeds and pull off awesome stunt whilst having a fun and exciting time, then you will love to play Motocross Racing!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»