• فارسی
  • English

توضیحات شکار گوزن 2018

با اسلحه تک تیر اندازی خود یک ماجراجویی سه بعدی شکار را آغاز کنید.
این بازی شکار اجازه می دهد تا شما یک ماجراجویی را با اسلحه خود برای تکمیل تمام ماموریت ها شروع کنید.
هر 20 ارتقاء تفنگ خود را انتخاب کنید و از شلیک به سمت حیوانات لذت ببرید. شما باید سطوح مختلفی را با حیوانات مختلف مانند بوفالو، گورخر، شیر، تمساح تجربه کنید.
کاوش جنگل، صحرا برای کسب تجربه شکار است. با مهارت های دقیق هدف گیری و زوم شکار کنید و به سطح بعدی بروید.
تغییرات نسخه 5.7:
بهبود عملکرد بازی
با تشکر از شما برای حمایت.

The description of Deer Hunting 2018

Let's begin the exciting gun 3D hunt adventures in - Deer Hunting 2018!

Deer Hunting 2018 lets you embark on a guns slinging adventure where you are the predator and you have to find out the prey. Pack on the bullets and shoot down every single target to complete all your missions. Aim for the headshot, lungshot, brainshot or the heart shot for the maximum score. Take out all the predators before you become the prey. Choose from any one of the 20 explosive gun upgrades that include sniper, assault rifles, shotguns and pistols for the ultimate hunt experience. Shoot down animals so real they nearly jump off the screen! Track down and bag the world’s most exotic and elusive game.

In Deer Hunting 2018, you will have multiple levels with various animals like buffalo, zebra, lion, cheetah, crocodile and many more types to chase and shoot. Explore realistic themes like forest, desert, safari etc to get the complete experience. Develop a steady hand, line up your sights, and master the skills to take the perfect shot. Upgrade magazines, scopes, stocks, barrels and more! Take this hunt to the next level! Set Aim to exact target to the animals and zoom camera to clear the target in this 3D safari park adventurous jungle environment.

So what are you waiting for? Get your guns a blazing to being this game!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»