• فارسی
  • English

توضیحات بازی گاو

بازی گاو یکی از جدیدترین و جالب ترین بازی ها با ویژگی سریع است، می توانید سریعتر ضربه بزنید و تن پنیر تولید کنید تا در بازی های سرمایه دار بهترین باشید. اگر می خواهید ثروتمند شوید می توانید سریعتر ضربه بزنید، بازی گاو مخصوص شماست. از بازی های کلیک کننده سرمایه دار بزرگ پنیر درآمد کسب کنید. بازی دارای چندین مدیر است که همه چیز را برای شما اتوماتیک می کند. فقط کافی است پنیر خانه، ایستگاه دوشش خود را ارتقا دهید و سرمایه دار تجارت پنیر باشید.

شما صاحب کسب و کار تولید پنیر شدید، جایی که در بازی سرمایه دار ثروتمند می شوید. در گاو بازی های ما تا آنجا که می توانید گاوهای ریز تولید کنید. فروشگاه شیر را ارتقا دهید، مدیران را استخدام کنید و عامل فروش پنیر خود را بهبود بخشید و قهرمان بازی های کلیک کننده باشید. این یک فرایند کامل است، جایی که شما به عنوان قهرمان کلیک کننده عمل می کنید و گاوهای کوچک را در بازی های شبیه سازی رایگان تولید می کنید. آن گاوها ایستگاه هایی را که در آنها دستگاه های تشکیل پنیر نصب شده است، شیر می دهند، سپس آن را به مشتریان در سراسر جهان می فروشید.

ویژگی های بازی Idle Cow Clicker Games Offline - بازی گاو
  • بازی های رایگان شبیه ساز گاو
  • گیم پلی فوق العاده گاه به گاه
  • فقط به ضربه زدن روی صفحه ادامه دهید و میلیون ها گاو تولید کنید
  • ضربه بزنید تا مزرعه خود را بسازید، با فروش پنیر در این بازی سرمایه دار گاو درآمد کسب کنید
  • سرمایه گذاری های نقدی خود را برنامه ریزی کرده و با ارتقاء فناوری، سطح خود را ارتقا دهید
تغییرات نسخه 3.2.3:
- رفع خرابی

The description of Idle Cow Clicker Games Offline

Idle Cow Clicker Game is the newly update with most interesting fastest tapping games feature. Tap as much faster as you can and generate tons of cheese, to be the best in tycoon games. If you want to get rich and can tap faster enough, then cow idle game is specifically for you. Earn money from cheese tycoon clicker games. Idle cow is bit unique from simple clicker games, it has multi managers, who make everything automatic for you. Just upgrade your cheese house, milking station and be the tycoon of cheese business. Idle Cow is wonderful and easy single business simulation cow game.

You became the owner of the Cheese making business, where you get rich by playing simple tycoon games. Produce as much tiny cows as much you can tap in our cow games. Upgrade milk shop, hire managers and Improve your cheese selling factor and be the hero of clicker games. It’s a complete process, where you act as clicker hero and produce tiny cows in free simulation games. Those cows will milk stations, where cheese formation machines are installed, then you will sell it to the customers all over the world.

Tiny cow gives you best idle clicker games experience by clicking, generating cows. It’s like egg production game, where you produce chickens and here tiny cows. Idle money simulator game is free for anyone and anywhere. You play endless gameplay, without any charges, so enjoy our fun games always, anytime anywhere.
Reasons to play Tiny Cow Idle Clicker Games

- Free Cow Simulator games
- Super casual gameplay
- Just keep tapping the screen and generate millions of cows like egg game
- Tap to build your farm, make money by selling cheese in this cow tycoon games
- Click and earn money in idle clicker games
- Casual & addictive idle clicker game play for players happy to click
- Plan your cash investments and level up by upgrading technologies
- A herd of cows in your barn with a happy pet dog to keep them in line
- Think you have happier animals than your friends? Got more milk? Send them a challenge to see who has the bigger cheese to sell

The goal of this fun tycoon game is to construct, repair, and manage an entire Pet form. Upgrade your Tycoon business. You need to be the administer of tiny cow’s production and cheese generation. Manage and optimize resources like a business management simulator game and build now your pet empire. Start with a small number of cows and the sell milk and cheese to earn money, invest your earnings to upgrade new milk station, and build bigger empire in this cow tycoon game.

Install Cow Idle Clicker Games to spend a good time while clicking and enjoying the simple idle game. If you like this tiny cow games, then share with your friends and family and if have any suggestion to improve then let us know your feedback. Stay blessed!