• فارسی
  • English

توضیحات معدنچی کوچک

میخواهید بیدار شوید؟ آیا می توانید به اندازه کافی سریع تیک بزنید؟ کلیک کنید و هر روز پول نقد کسب کنید حتی زمانی که بازی نمی کنید.
برای داستان کامل کلکسیون خود روی صفحه نمایش ضربه بزنید.

ویژگی های بازی Tiny Miners - Idle Clicker - معدنچی کوچک:
  • ساخت شهر خود و ارتقا آن، خوراک اژدها
  • با ارتقاء چند داستان پیشرفت کنید.
  • جهان شگفت انگیز سه بعدی جادویی با حقه های حریص و اژدها
  • فکر می کنید اژدهای شاد تر از دوستان خود دارید؟ جواهرات بیشتری دریافت کردید؟ اگر اینطور است آنها را به یک چالش بفرستید.
  • مثل یک سرمایه دار خیلی مهم یا معدنچیان کوچک می توانید رشد و شهر خود را در این بازی سه بعدی بسیار جذاب ارتقاء دهید.
  • دوستان خود را در معدن عجیب و غریب به چالش بکشید.

The description of Tiny Miners - Idle Clicker

Want to GROW RICH? Can you TAP FAST enough? CLICK - TAP - BUILD earn cash every day - even when you're not playing!

6 REASONS TO PLAY TINY MINERS!
⛏️ SUPER CASUAL GAME PLAY Just keep tapping the screen. The perfect clicker story!
⛏️ TAP & BUILD Build your town, make money, feed dragons, upgrade your township! Tap! Tap! Tapped!
⛏️ CLICK & CASH Casual & addictive idle clicker game play for players happy to click & pocket money every day! Grow rich!
⛏️ UPGRADE & GROW Plan your cash investments and level up with multiple story upgrades
⛏️ UNIQUE VISUALS Amazing 3D magical world with greedy dwarves and Pet dragons
⛏️ CHALLENGE FRIENDS Think you have more happy dragons than your friends? Got more gems? Send them a challenge!

Tap like a tycoon and clone as many tiny miners as you can to grow and upgrade your city to pocket MONEY in this awesome 3D game! A mine farming simulator like no other!

3 SIMPLE STEPS TO GROW YOUR TOWN
1. Tap to mine - (idle simulator mode when away!)
2. Research to win
3. Upgrade your mine shafts to be the township tycoon story all your friends are talking about!

Challenge your friends to see who mines the rarest gem in this idle mining pocket clicker!

~~~~~~~~~~~
ALREADY LOVE THE GAME?
Like us: https://www.facebook.com/tinytycoon/

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید   بیشتر»