• فارسی
  • English

توضیحات قلاب استیکمن

از هر مانعی که در س راه شما است اجتناب کنید. می توانید تمام این ترفندها را در یک ردیف مانند یک رئیس اجرا کنید.
تمام سطوح را با چابکی یک عنکبوت تمام کنید.
هرچه سریعتر حرکت کنید، ترفندهای شگفت انگیز تر خواهد بود.
تغییرات نسخه 9.0.17:
- یک حالت کاملا جدید برای کاوش!
- سه پوست جدید تابستانی (برای جلوگیری از سرمای زمستان)
- مشوق های ویژه جدید در مجموعه
- رفع اشکال

The description of Stickman Hook

Discover Stickman Hook, the new MadBox game.

Tap to hook and make incredible jumps; Avoid every obstacle that stands in your way. Can you execute all these acrobatic tricks in a row like a boss?

In this game, embody the spider stickman.
Finish all the levels with the same agility as a spider.

For that, you just have to:
- Tap to hook and make incredible jumps
- Press your screen to hook your stickman with your grapnel and release to let go
- Avoid every obstacle that stands in your way
- Swing from hook to hook to pass all the levels

Thanks to the bumpers and your grapnel, execute acrobatic tricks and show your friends who is the boss! You think you can do better than a spider? Prove it!

The faster you go, the more amazing your tricks will be.

Why is Stickman hook so perfect?
- Because you can swing like a spider
- Because your stickman dances at the end of each game (We challenge you to reproduce his dance)
- Because there is a grappling hook (and grapples are cool, right?)

You LOVE Stickman Hook? Discover all the MadBox games here : https://play.google.com/store/apps/dev?id=5783349908488911518
You want to share videos or screenshoot of your best performance on Stickman Hook, post theme here: https://www.facebook.com/madbox.apps/
If you dance better than our stickman, please prove it! :sunglasses:: https://www.facebook.com/Stickman-Hook-343939029681779/
And obviously if you have any request, please, contact us : contact@madboxgames.io

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»