• فارسی
  • English

توضیحات پناهگاه زامبی های بیکار

پناهگاه زامبی های بیکار بازی است که در آن شما یک قهرمان هستید که سعی می کنید جهان را از دست زامبی های در آستانه آخرالزمان نجات دهید. شما باید به لانه زامبی ها نفوذ کرده و پناهگاه آخر را برای انسان ها بسازید. همچنین، می توانید:

1️⃣به دنبال هم تیمی های جدید باشید تا یک تیم قوی بسازید️

2️⃣ساخت پناهگاه

3️⃣ساخت سلاح برای زنده ماندن  تیم از امواج زامبی

4️⃣ نجات یافتگان پناهنده را به مناطق امن ببرید

هر کاری که انجام می دهید در یک پخش زنده جهانی خواهد بود.

The description of Idle Zombie Shelter

Idle Zombie Shelter is a casual idle game, in which you're a hero trying to save the world from zombies on the brink of apocalypse. You have to infiltrate into the zombie nest and build the final shelter for human beings. Also, you can:

1️⃣Look for new teammates to build a strong team✔️

2️⃣Build structures as shelters✔️

3️⃣Build weapons for the team to survive the zombie waves✔️

4️⃣Rescue refugee survivors and return them to safe areas✔️

🧟🧟🧟Everything you do will be on a world-wide livestream!😎😎😎