• فارسی
  • English

توضیحات کاشی سرگرمی - بازی پازل کلاسیک سه گانه و تطبیق

کاشی سرگرمی یک بازی تطبیق با کاشی های کاملاً جدید است. برای حل معماهای چالش برانگیز، 3 کاشی مشابه را مطابقت دهید. در آغاز کار آسان است و هرچه پیشرفت می کنید با سطوح چالش برانگیزی روبرو خواهید شد. بازی برای حل سطوح همیشه به منطق و استراتژی خوبی احتیاج دارد. پس از تسلط بر مهارت ها، این بازی ذهن اعتیاد آور و آرامش بخش را دوست خواهید داشت.

ویژگی های بازی Tile Fun - Classic Triple & Matching Puzzle Game - کاشی سرگرمی - بازی پازل کلاسیک سه گانه و تطبیق:
  • یش از 1000 سطح، هر سطح به خوبی بدون وقفه و سرگرم کننده طراحی شده است
  • سبک های مختلف کاشی پر از عناصر ژاپنی
  • تصاویر پس زمینه ، همه عالی است. به میل خود تغییر دهید
  • بازی های آفلاین، در هر مکان و هر زمان بازی کنید محدودیت زمانی نداشته باشید بازی مهارت های حل مسئله شما را بهبود می بخشد. در حالی که مغز خود را تیز می کنید از آن لذت ببرید
تغییرات نسخه 1.9.8:
1. بهبود تجربه کاربری
2. افزایش عملکرد

The description of Tile Fun - Classic Triple & Matching Puzzle Game

Tile Fun is a brand new tile connect matching game!🧩 Casual and Fun! It's not an ordinary mahjong or classic match 3 games, but will offer you a completely new game play. Match 3 same tiles to solve challenging puzzles. It's easy at the beginning and as you progress you will face a lot challenging levels. Game always need good logic and strategy to solve levels.Once you master the skills, you will love this addictive and relaxing mind game💪🏼.

How to Play📣

Tap on the squares on the tatami and place 3 identical squares on the scroll to eliminate them. After eliminating all the blocks on the field, the game wins! 🤩

If there are more than 7 blocks on the scroll, the game will end.⏸️

Game Features🌟

⭐️Over 1,000 levels, every level is well-designed. Non-stop☕️ fun!
⭐️Various styles of tiles🦋: Sumo, matcha, tumbler... Full of Japanese🌸 elements!
⭐️Rich wallpapers🖼️, every one is exquisite. Switch at will!
⭐️Lucky turntable, turn out good luck. Rich gifts🎁 are free!
⭐️Offline games, play anywhere, anytime. Have no time⏰ limit!

Tile Fun will improve your problem-solving skills. Have fun while sharpening your brain. This puzzle game can train your brain. Be the master of tile craft!✊

Tile Fun suits very well for all ages. Come experience it!👍