• فارسی
  • English

توضیحات پلیس شهر جنایت

از شبیه ساز جدید جرم به عنوان یک گانگستر واقعی در بازی های جنایی لذت ببرید. وقت آن است که وارد شهر جنایت وگاس شوید. در این بازی شما قادر خواهید بود به عنوان گانگستر معروف مافیایی درگیر فعالیت های جنایی شوید، اگر فکر می کنید که می توانید قوانین خود را در بازی های جنایی ادعا کنید، پس به تیم گانگسترهای جنایی واقعی بپیوندید و مهارت های رانندگی و تیراندازی ماشین خود را به عنوان گانگستر مافیا نشان دهید. ماموریت های اکشن را انجام دهد.

ویژگی های بازی Vegas Gangster Crime Simulator: Police Crime City - پلیس شهر جنایت:
  • بسیار جزییات گانگستری در محیط شهر
  • انجام ماموریت هیجان انگیز تیراندازی در شهر جرم
  • رانندگی شدید با ماشین
  • ماموریت نهایی تیراندازی اکشن
  • تجربه شبیه ساز واقعی
تغییرات نسخه 1.0.9:
اشکالات جزئی حل شده است
تجربه کاربری بهتر

The description of Vegas Gangster Crime Simulator: Police Crime City

Enjoy the new gangster crime simulator as a real gangster in police crime city games and real gangster games. If you are crazy about playing police crime games or open world games, then it’s time to get into the gangster crime city of vegas gangster crime games. The story of this gangster crime simulator revolves around the police crime city which is known as a gangster vegas city. In this gangster shooting games, you will be able to play as well-known mafia gangster of the gangster crime city who is involved in crime activities. Assist the gang boss in police crime simulator who needs your help to perform gangster crime missions that are unseen in other real gangster games & open world games. If you think you can claim your rules in vegas crime city games, then join the squad of real crime gangsters and show your car driving & shooting skills as mafia gangster in car theft games. Be the part of this gangster mafia game that will amazingly simulate auto theft games in era of jetpack crime simulator games and flying jetpack games.

Gangster crime games and real gangster games are the great source of entertainment for the people who love to play open world games and city crime games. You’re giving the chance to lead the gang in the police crime games that encloses the fun of jetpack games. So, be ready to conquer the world of crime in the police crime city games just before the other gangs take over the gangster vegas crime city. Take the opportunity to rank up yourself as real gangster in crime simulator games or auto theft games. Acquire modern weapons & rule the vegas street in gangster crime games. This police crime simulator provides you a collection of exciting missions including, crime car driving, police chase, car theft, gangster shooting and more. Be careful while steel cars in gangster mafia games, do not get caught. Shoot down the godfathers & eliminate all the targets to be the crime hero of car theft games within gangster shooting games.

You might have played many gangster crime city games in era of gangster mafia game. But you haven’t experienced any open world jetpack crime game of this kind in the flying jetpack crime city of real gangster games. Let’s get ready to be the real gangster of open world crime games in this gangster crime simulator 2020. Mission progression provided in gangster crime simulator games will amaze you if you love to play jetpack crime simulator. Grand city of crime world in gangster shooting games is waiting for real gangster to perform action mission of vegas crime games. Are you ready? Let’s explore the city of police crime games & regulate the underworld inside this gangster mafia games combined with engaging storyline of police games and jetpack games.
Gangster Crime City Simulator - Key Features:
Highly detailed gangster crime city environment.
Perform thrilling action shooting mission in police crime city.
Extreme car driving.
Ultimate action shooting mission i.e. car theft, police chase, gangster shooting.
Real crime simulator experience.
Latest flying jetpack crime city game.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»