• فارسی
  • English

توضیحات بولدوزر برف روب جاده

زمستان اینجاست! توریست ها برای خوش گذرونی و اسکیت سواری به اینجا سرازیر شده اند. شهر توریستی آلاسکا، شاهد برف سنگینی شده؛ شما باید با کمک ماشین آلات سنگین شامل بیل مکانیکی، ماشین حفاری و کامیون کمپرسی جاده ها را هموار کنین. مهارت شما در استفاده از دریلر و بولدوزر، کارها را به پیش خواهد برد.

ویژگی های بازی Snow Park Downhill Bulldozer Construction games - بولدوزر برف روب جاده:
  • 10 مرحله مهیج برف روبی
  • استفاده از ماشین های سنگین شامل بولدوزر و برفروب
  • چالش های رانندگی در مراحل دشوار
  • محیط واقعا طبیعی
  • فیزیکی واقعی استفاده از ماشین آلات سنگین

The description of Snow Park Downhill Bulldozer Construction games

Winter is here! Tourist are dying to have fun for skiing. Alaska City tourist development authority wants to entertain worldwide tourists visit their new adventure Snow Park on downhill. Welcome to the world of Excavators, diggers and dump trucks in this new Snow Park Downhill Bulldozer Construction games. This is a big machine excavator game free for all our hard working friends out there who like to drive heavy duty bulldozer like tractors and other construction machines like soil diggers, sandbox lifters, chesty pullers, earth drillers, caterpillars and mighty backhoes. Your job begins as a snow park construction excavator duty driver to operate heavy duty equipment and excavator cranes.


The best snow park excavator simulator is here to download and enjoy this new adventure park construction in the city. You might have mastered the truck driving or snow plow excavator driving skills, this is a new task in extreme winter conditions with tow truck and other heavy machinery to build this adventure snow park construction. In this crane construction game the heavy excavator is operated by using different excavator machine animations. With a snow blower, you will be involved in a series of crane simulator mechanics handling of the snow park excavator. The different snow park construction games included will change your mind about other bulldozer simulator and digger games.

Enjoy this snow park construction if snow truck games are getting too difficult to play! Drive the trolley to the excavator. Use excavator controls to fill the trolley with snow. Park and unload trolley to complete the mission. The different missions will lead you to all the corners of the levels, working on a construction site is a hard job. This construction is a game for all ages, with the easy controls this can be a super fun snow park construction game. You are the new road builder in town, city needs you to build this adventure park, lay the infrastructure so that people can drive to Snow Park easily on icy roads. Play as the construction contractor, take up the challenge of amazing adventurous snow park construction, bulldozer and excavator missions. Operate heavy bulldozer crane to break and collect hard ice frozen on Snow Park so tourists can skiing and have fun. Build Snow Park by using all heavy machinery to make this adventure park beautiful and challenging for players to have fun.


Snow Park Downhill Bulldozer Construction games Features:
10 exciting snow park construction missions
Use heavy machinery like bulldozers, excavators and snow diggers
Challenging driving missions to prove your drive skills.
Realistic Extreme Snowfall Environment
Real life physics of digging, lifting, driving and loading
Heavy Snow Excavator Crane, truck and tractor


Download this Snow Park Downhill Bulldozer Construction games and give us your feedback, so we can make more new heavy machinery construction games for you.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»