• فارسی
  • English

توضیحات مسدود آخرالزمان - تیرانداز زامبی

شما تنها کسی هستید که از سقوط هواپیما جان سالم به در برده اید اما این روز خوش شانس شما نیست. شما غرق در خون از خواب بیدار می شوید و متوجه می شوید که چیزی درست نیست. همه مردم کجا هستند؟ چرا هیچ خدمات اضطراری در محل سقوط وجود ندارد؟ ناگهان صدای فریاد می شنوی. معلوم می شود که یک نفر اینجاست اما به سختی زنده است. متأسفانه متوجه می شوید که در جزیره زامبی ها هستید. کل جمعیت سلاخی شده و شهر ویران شده است. ظاهراً یک دانشمند دیوانه مسئول این شیوع است. اطلاعات به دست آمده از بازمانده در حال مرگ نشان می دهد که او ویروسی دارد که افراد مرده را به زامبی تبدیل می کند. مسئولیت شما این است که مکان او را پیدا کنید و او را اعدام کنید. متأسفانه، شما فقط یک قطعه نقشه دارید و باید بقیه آنها را پیدا کنید. آیا در دنیای پسا آخرالزمانی مانند این زنده خواهید ماند؟ لوله خود را به عنوان اولین سلاح بگیرید و سفر ترسناک را شروع کنید. شهر بزرگ پر از زامبی های خطرناک، ساختمان های متروکه و متروی زیرزمینی را کاوش کنید. ماشین های زرهی را برانید و به همه افرادی که در راه هستند شلیک کنید. زامبی ها را با تفنگ های مختلف مانند مینی گان شکست دهید یا فقط آنها را با TNT منفجر کنید. شب می تواند ترسناک باشد، بنابراین از تنهایی اجتناب کنید و با همراهان سگ وفادار از خود محافظت کنید.

در این بازی تیراندازی اقدام بدون توقف ✓ داستان جالب در حالت بقا ✓ حالت آنلاین چند نفره ✓ دو حالت آفلاین: تخریب و بقای شهر با عناصر جهان باز ✓ نقشه بزرگ با نقاط و وظایف جالب ✓ انواع اسلحه و اتومبیل از جمله تانک قدرتمند ✓ فضای داخلی ترسناک مانند فاضلاب یا گورستان ✓ تونل مترو مترو با چهار ایستگاه مختلف ✓ قطار مترو قابل رانندگی ✓ مناطق رادیواکتیو که در آن شما باید تا حد امکان دشمنان را بکشید ✓ در حالت جدید تا 10 بازیکن دیگر شروع می کنید و ماموریت شما این است که تمام زامبی ها را در موج فعلی بکشید. در امواج بعدی باید با زامبی های بیشتری بجنگید، بنابراین مراقب باشید و از همراهان خود حمایت کنید.
تغییرات نسخه 1.21:
- پیشرفت های زیادی!

The description of BLOCKAPOLYPSE™: Zombie Shooter

You're the only one who survived airplane crash but it's not your lucky day. You wake up all covered in blood and realize that something isn't right. Where are all the people? Why there are no emergency services at the crash site? Suddenly you hear shouting. It turns out that someone is here but barely alive. Unfortunately you find out that you're on the... zombie island. Entire population is slaughtered and the city is devastated. Apparently some mad scientist is responsible for this outbreak. Information from dying survivor suggest that he has some virus which transforms dead people to zombies. Your responsibility is to find his location and to execute him. Sadly, you have only one piece of map and you need to find the rest of them. Will you survive in a post apocalyptic world like this? Grab your pipe as a first weapon and start the scary journey. Explore huge city filled with dangerous zombies, abandoned buildings and underground metro. Drive armored cars and shoot everyone on your way. Defeat zombies with great variety of guns like minigun or just blast them with TNT. Night can be creepy, so avoid loneliness and protect yourself with loyal dog companions. --- BLOCKAPOLYPSE™ is a shooter game where you will find: ✓ non-stop action ✓ interesting storyline in survival mode ✓ multiplayer online mode: deathmatch and co-op arena ✓ two offline modes: demolition and city survival with open world elements ✓ huge map with interesting spots and tasks ✓ variety of guns and cars including powerful tank ✓ scary interiors like sewers or cemetery ✓ abandoned metro tunnels with four different stations ✓ driveable metro train ✓ radioactive zones BLOCKAPOLYPSE™ multiplayer includes: ✓ deathmatch sessions where you need to kill as many enemies as possible ✓ in new co-op arena mode you start with 10 other players and your mission is to kill all the zombies in the current wave. You'll have to fight more and more zombies in next waves, so remember to take care and to support your companions. ✓ each gameplay you have chance to draw one of the guns for free Keep updated - subscribe now! Website: www.mobadu.pl Facebook: www.facebook.com/3Dmaze Instagram: https://www.instagram.com/mobadu/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»