• فارسی
  • English

توضیحات مبارزه خیابانی

بازی با سه شخصیت مختلف و نجات قهرمان خود!
در ابتدای بازی، در حالت عادی مبارزه می کنید؛ هنگامی که سطح اول را رد کردید، می توانید به صورت یک به یک مبارزه هنرهای رزمی را باز کنید.
هدف شکست خائنان و انجام رساندن ماموریت های جانبی به منظور باز کردن سطوح بعدی است. مبارزه واقعی در محیط های واقعی مانند رینگ، خیابان و کوچه.

امکانات بازی Lee Movie Game - مبارزه خیابانی:
  • بازی سه بعدی
  • مبارزه واقعی
  • مبارزه هنر رزمی در مالزی
  • محیط های مختلف

The description of Lee Movie Game

Play as Sumanth with three shade characters in the game and rescue your heroine Nabha! Initially you can play normal mode and once you finish the first level of the game then you can to unlock one to one combat Ushu martial art fight! Each level has target villains to defeat and also clear the side missions in order to unlock next levels. You can feel the real fight with the real environments such as out door, indoor and terrace and each environment has a surprise for you! There are health packs those can re-fill your energy to move forward. Good Luck!
Features:
1. Kannada movie based premium game
2. 3D Real fighting game
3. Ushu martial art fight at the Malaysia
4. Various environments and levels
5. Local game designed for sandalwood

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»