• فارسی
  • English

توضیحات چالش هوائی هاکی

چالش سطوح مختلف را با موانع متفاوت تجربه کنید.

ویژگی های بازی Air Hockey Challengeچالش هوائی هاکی:
  • 4 سطح مختلف آسان، نرمال، سخت، بسیار سخت
  • مراحل با نقشه های مختلف موانع را پشتیبانی می کند
  • موارد پشتیبانی به بازیکنان کمک می کند فوی شود
  • بازی به 16 زبان پشتیبانی شده است

The description of Air Hockey Challenge

Challenge various levels! And challenge tons of stages with various obstacles.

[Feature]
- 4 different levels supported (easy, normal, hard, very hard)
- Offline versus mode supported (2 players versus mode on 1 device)
- Tons of stages with various maps and obstacles supported
- Various arena skins (in-app purchasable)
- Powerful support items that help players
- Leaderboard, Achievement supported
- 16 languages supported
- Tablet pc supported

Homepage :
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook :
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube :
https://www.youtube.com/user/mobirix1

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»