• فارسی
  • English

توضیحات مسابقات تیراندازی با کمان

با کمان و تیر خود اهداف مختلف هدف بگیرید و از احساس هیجان انگیز تیراندازی واقعی لذت ببرید.

ویژگی های بازی Archery Big Match - مسابقات تیراندازی با کمان:
  • کنترل لمسی ساده
  • لذت بردن از بهترین تجربه بازی تیراندازی با کمان
  • اندازه گیری اثرات نیروی باد، جهت آن و تاکتیک های خود برای تسلط بر بازی را بسازید
  • از موارد عاقلانه استفاده کنید تا مهارت های تیراندازی خود را افزایش دهید.
  • بازی در 16 زبان پشتیبانی می شود

The description of Archery Big Match

With bow and arrows to aim at various targets like ordinary circular targets, dummy targets and fruits, you may experience an exciting hitting feeling of real archery.

[Feature]
- With a simple touch control, enjoy the best archery gaming experience.
- Master how to measure effects of wind force and its direction! And make your own tactics to dominate the match!
- Multi-play supported
- Off-line versus mode supported.
- Use items wisely that will enhance your archery skills.
- Enjoy mini-games and earn useful items.
- At Time race, enjoy extra game modes.
- 16 languages supported
- Achievement and Leaderboard supported
- Compatible with Tablet devices

Homepage :
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook :
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube :
https://www.youtube.com/user/mobirix1

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»