• فارسی
  • English

توضیحات سلطان تخته نرد

بازی بک گامن یا نخته نرد قدیمی ترین بازی تخته ای است که از دیر باز تاکنون فعالیت اوقات فراغت بسیاری بوده و هست.

این بازی ریشه بسیاری از بازی های تخته ای بوده و هم اکنون نیز در بیشتر کشورهای جهان محبوبیت خود را دارد.

ویژگی های بازی Backgammon King:
  • امکان بازی تک نفره با 4 سطح دشواری
  • بازی دو نفره با دوستان در یک دستگاه
  • بازی دو نفره آنلاین با سراسر دنیا
  • گرافیک ساده بازی

The description of Backgammon King

Backgammon is the oldest board game played by many people from the Bronze Age to modern times.
The origin of many board games.
There still is popular in many countries.
[Rules]
All stones come in to their headquarters, you can remove the stone.
You pulled out all his stones than your opponent to win in the first game.
If you come up with only one stone at a Cannes party, you can get your own stone.
[Features]
Single Player: 4 levels of difficulty support
2 Play: Offline Friends and charged with a mobile device
Multiplayer: Online battle with the world
Simple and comfortable graphics
Homepage:
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook:
https://www.facebook.com/mobirixplayen