• فارسی
  • English

توضیحات سلطان آجر شکن

با یک عمل ساده از شکستن آجرها لذت ببرید. می توانید با مهارت های خود چند نفره بازی کرده و در سراسر جهان رقابت کنید.

امکانات بازی Bricks Breaker Kingسلطان آجر شکن:
  • حالت مرحله: متشکل از 500 مرحله گام به گام
  • حالت بقا: شکست آجر و بالا بردن نمره برای زنده ماندن تا پایان بازی
  • چند نفره: می توانید آنلاین بازی کنید
  • فیزیک پر جنب و جوش طبیعی است

The description of Bricks Breaker King

Brick breaking game releases that anyone can easily enjoy
one simple operation can enjoy a variety of games
You can compete with gamers around the world multiplayer game skills.

[Features]
- Stage Mode: consists of 500 steps and supports a step-by-step difficulty.
- Survival Mode: defeat coming down brick and raise the score remained alive until the end
The Game.
- Multiplayer: You can play men-to-men by online.
- Provides a lively physics applied to natural movement.

Homepage:
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook:
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube :
https://www.youtube.com/user/mobirix1

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»