• فارسی
  • English

توضیحات ردیف چهارتایی

بازی دو نفره ای که در یک برد 6 در 7 انجام شده و هر بازیکن در هر زمان که نوبت اوست، یک نقطه را به رنگ خود تغییر می دهد. هر بازکن که توانست 4 نقطه افقی، عمودی یا قطری کنار هم را به رنگ خود درآورد، برنده است.

ویژگی های بازی:
  • بازی ساده در عین حال فکری
  • امکان بازی تک نفره با موبایل در 6 مرحله دشواری
  • بازی دونفره سرگرم کننده
  • امکان آنلاین بازی کردن
  • پشتیبانی از تبلت

The description of 4 in a row king

two users the piece to drop one by one on the game 7x6 fields board
first straight line for to connect with four pieces wins(horizontal, vertical, diagonal)
[features]
- provide a variety of convenience features for users
- 6 step of the single-player difficulty level configuration
- 2p: enjoy easy and fast with friends
- multiplayer support: you can compete with other player by online
- achievements and leaderboard support
- tablet devices support
Homepage:
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook:
https://www.facebook.com/mobirixplayen

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی تخته ای جدید   بیشتر»