• فارسی
  • English

توضیحات پازل جهانی

ارائه سطح های مختلف (9 قطعه، 25 قطعه، 100 قطعه، 225 قطعه)
قطعه تصویر قادر به چرخش
پشتیبانی تصویر گرفتن و بارگیری از دستگاه مالک
کارت تخفیف رایگان
پشتیبانی از 16 زبان

The description of Jigsaw Puzzle World

[Game Features]
- Offer various level (9 pieces,25 pieces, 100 pieces, 225 pieces)
- Piece of picture able to rotate
- Support taking picture and load from owner's device
- Charged picture is free who attend every day
- Support Real-time multiplay
- Support leaderboard about record achievements by battle with other users
- Support 16 languages
- Support Tablet device

Homepage :
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook :
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube :
https://www.youtube.com/user/mobirix1

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»