• فارسی
  • English

توضیحات سلطان ماهجونگ

تصاویر مشابه را بدون محدودیت زمانی در بازی پازل ماهجونگ حذف کنید.

امکانات بازی Mahjong King - سلطان ماهجونگ:
  • سرح آسان، معمولی و سخت را با توجه به مهارت های خود انتخاب نمایید.
  • پیوستن به یکی از پنج ماهجونگ
  • می توانید با یک بازیکن دیگر در جهان رقابت کنید.
  • پیوستن به نقشه باز چند نفره 
  • از نکات و موارد می توانید به طور نامحدود استفاده کنید.
تغییرات نسخه 1.5.1:
نقشه های اضافی ارائه شده است.

The description of Mahjong King

Comfortable game play mahjong tile game to remove the same picture with no time limit.

[Features]
- Difficulty is classified as easy, normal, hard, you can choose according to your skills.
- Added into five another Mahjong tile picture type is available.
- You can match with another player in the world.
- Add map will be unlocked when you won multiplayer.
- Hints and shuffle items can be used indefinitely.
- Supports Achievements and Leaderboards.
- Supports tablet devices.

Homepage :
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook :
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube :
https://www.youtube.com/user/mobirix1

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»