• فارسی
  • English

توضیحات پادشاه تیراندازی

بازی تیراندازی با تفنگ با مراحل مختلف و اهداف وسیعی مانند بالن، بشقاب پرنده، چتر نجات و ....
استفاده از نیروهای باد و جهت برای هدف گیری بهتر
بازی به 16 زبان پشتیبانی شده است.

The description of Shooting King

Here comes the best rifle shooting game with various stages and gimmicks
(range targets, balloons, flying saucer, parachute and more)

[Features]
-ShootingKing is Experience the best FPS gaming experience with the most casual controls.
-You should consider using different environments like wind forces and direction like sniper.
-Use various in-app items with characteristic functions wisely.
-Multi-play supported
-16 languages supported
-Achivement & Leader board supported
-Tablet devices supported

Homepage :
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook :
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube :
https://www.youtube.com/user/mobirix1

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»