• فارسی
  • English

توضیحات ماموریت آجر شکن

شکستن تمام آجرها برای پاک کردن مراحل است. لذت بردن از گیم پلی نامحدود با حالت ها و مراحل مختلف به صورت رایگان است.

ویژگی های بازی Bricks Breaker Mission - ماموریت آجر شکن:
  • 15 بلوک افقی
  • کنترل آسان بازی
  • مراحل متفاوت
  • حالت های نامحدود
  • حالت های مینی بازی
  • استفاده از 50 توپ از شروع بازی
  • اشکال مختلف توپها مانند ستاره، مثلث، مربع و الماس
تغییرات نسخه 1.1.3:
سطح دشواری به راحتی تغییر کرد.

The description of Bricks Breaker Mission

Break all the bricks to clear the stages.
Enjoy the unlimited gameplay with tons of modes and stages.
It is for free and downloads it now!

[How to play]
- Fires the ball with a touch.
- Hit the bricks with balls and give damages to the bricks.
- When the durability reaches 0, the brick is destroyed.
- When the bricks come down to the bottom of the screen, the game is over.

[Features]
- Game with 15 horizontal blocks
- Easy game controls
- Tons of stages
- Unlimited modes
- Mini-game modes
- Use 50 balls from the game start!
- Various shapes of balls such as stars, triangles, squares, and diamonds
- Offline gameplay: Enjoy the game even without WiFi
- Multiplayer supported
- Achievements and leaderboard supported
- Tablet devices supported
- Low-end devices supported

Homepage:
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook:
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube :
https://www.youtube.com/user/mobirix1

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»