• فارسی
  • English

توضیحات کوبیدن

هنگامی که هدفی را با یک توپ هدف قرار می دهید، هدف از بین می رود یا منفجر می شود.
رسیدن به امتیاز برای روشن شدن مرحله و سپس رفتن به سطح بعدی است.

امکانات بازی Hit & Knock downکوبیدن:

  • لذت بردن از حالت های مختلف بازی با کنترل ساده
  • توپ های مختلف (توپ بیس بال، کاسه بولینگ، والیبال، توپ فوتبال، توپ بیلیارد)
  • حالت آفلاین پشتیبانی می شود
  • حالت چند نفره پشتیبانی می شود
  • بازی یه 16 زبان پشتیبانی شده است

The description of Hit & Knock down

When you hit the target with a ball, the target knocks down or explodes.
Achieve the stage score to clear then challenge the next level.

[Game modes]
- Ball limit mode: Hit the can, Break dishes, Score target, Hit the fruit
- Time limit mode: Hit the folder target, Shoot the parachute, Hit the oil drums, Hit the roly-poly toy

[Features]
- Enjoy the various game modes with simple control.
- Various balls supported (baseball ball, bowling bowl, volleyball, soccer ball, billiard ball)
- Challenge mode: the road to the world best record.
- Offline mode supported.
- Multiplayer mode supported.
- 16 languages supported.
- Achievement & leaderboard supported.

Homepage :
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook :
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube :
https://www.youtube.com/user/mobirix1

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»