• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز رانندگی اتوبوس شهر

به شبیه ساز رانندگی اتوبوس خوش آمدید: این بازی رانندگی سه بعدی برای تست مهارت های رانندگی است، اگر مهارت دارید و بهترین راننده هستید، متوقف نشوید و از بازی رانندگی لذت ببرید.

مسافران در ایستگاه های  شهر منتظر اتوبوس هستند. شما باید به آنها نزدیک شوید و آنها را به مقصد مورد نظر منتقل کنید.

ویژیگی های بازی City Coach Bus Driving Simulator: Driving Games 3D - شبیه ساز رانندگی اتوبوس شهرسنسور پارکینگ:
  • اتوبوس ها و رنگ های مختلف برای انتخاب
  • محیط واقع بینانه
  • زاویه های مختلف دوربین با نمای دوربین داخلی
  • کنترل آسان و روان
  • روش های مختلف کنترل
  • نقطه پارکینگ برای به چالش کشیدن
  • اتوبوس خود را شخصی سازی و ارتقا دهید
  • مسافر را انتخاب و رها کنید
  • جلوه های صوتی واقع گرایانه
تغییرات نسخه 1.6.0:
ویژگی های جدید اضافه شده است
یکی از بهترین بازی ها
Sdks یکپارچه شده است

The description of City Coach Bus Driving Simulator: Driving Games 3D

Welcome to Gamers tribe on Google Play Store city coach bus driving simulator: driving games 3d to Test your Driving Skills.City coach bus driving: bus driving games looks easy but challenging for skills players. City coach bus driver: bus simulator games 2019 is the simulation & auto and Vehicle Bus driving game with ultra hd graphics ever! If you have skills and you are the best driver, do not stop and enjoy Parking driving game! Get parking experience in City school bus simulator: school bus driving games and drive easily in real life! In this real city bus simulator: coach bus games Park your tourist bus without hitting barriers. Complete all levels of city coach bus driving simulator: free bus driving Offroad Coach Bus Simulator : Bus Driving Games game simulates various driving skills.

Coach Bus Driving Simulator: City Driving Games!

Passengers are waiting for new bus arena on bus stops in the city. You have to go near them and to transport them on their desired destinations for bus wala. In this uphill bus arena simulator: new bus games You should pick passenger from one stop and drop on another stop bus wala. Drive and park bus simulator 3D: offroad bus arena games is one of the best classic bus driving sim games 2019. After practicing offroad uphill bus simulator: mountain bus games again and again beginners can become expert off-road bus parker and can get city coach bus parking arena, car parking and Prado jeep parking real time experience. Challenging levels has been designed which will increase your interest of playing mountain bus driving simulator: offroad games 2019. This is also a public transport bus wala in the city. Don't miss a chance to learn in this modern bus simulator: new bus arena driving games 2019 and Become a driver of bus wala transport.

City Coach Bus Driving Simulator: Driving Games 3D!

Do you want to become a bus wala driver who drive buses wali games,tracter wala, trucks wala , heavy vehicles wala? For free, you can play City coach bus driving: bus driving games. City coach bus driver: bus simulator games 2019 is an addictive realistic bus, you must avoid hitting the object around you and carefully park the bus arena. You can drive fast and crash through obstacle City school bus simulator: school bus driving games. If you touch the obstacle and crash with other cars in real city bus simulator: coach bus games then the game will be failed. If you play success fully the city coach bus driving simulator: free bus driving without touch obstacle and crash with other car then you will be win and promote to next level in bus wala games. Offroad Coach Bus Simulator : Bus Arena Driving Games at the end you will have a good idea how to park your bus wali games in coach bus parking 3d.

╰☆☆𝓕𝓮𝓪𝓽𝓾𝓻𝓮𝓼 of Coach Bus Driving Simulator: City Driving Games☆☆╮

* Feel like valet parking (parking sensor).
* Different buses and color for selection.
* Realistic environment
* Different camera angles with interior camera view.
* Easy and smooth control.
* Different control methods ( steering wheel, keycaps and tilt).
* Realistic challenging parking point.
* Customize and upgrading your Bus.
* Pick and drop passenger
* Realistic sound effects.

Just install this city coach bus driving simulator: driving games 3d. Enjoy modern bus parking 3D in real city environment. Give your feedback after playing City coach bus driving: bus driving games.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»