• فارسی
  • English

توضیحات شماره دونده

تا به حال بازی دونده ای مثل این را ندیده اید. این یک بازی بسیار ساده و معمولی است. اما سخت تر از آنچه فکر می کنید، هست.
آب را پر کنید و از موانع دوری کنید تا به پایان برسید.
تغییرات نسخه 2.3:
اشکال کوچک رفع شد

The description of Number Run 3D

You have never seen a runner game like this!
Plus and Run!

It is very simple and casual run game :)
...but HARDER than you think!

Fill up the water and avoid obstacles to reach the end

· · · · · · Game Feature · · · · · · ·

» Simply touch to play game
» Just play this game on your 10 minutes of free time :)

Developer - Best Hyper Casual Game Developer in South Korea